Kontakt
Kontakt oss gjennom e-post eller telefon. 

E-post: post@oleringdal.no 
Sentralbord : 70 26 91 00
 
Nødslakt tlf.: 905 28 196
 
Administrerende Direktør: Kristen Ringdal
Telefon direkte : 70 26 91 04
Mobil: 90 52 81 96
E-post: kristen@oleringdal.no 
Dagleg leiar: Ole Arnstein Ringdal
Telefon direkte: 70 26 91 03
Mobil: 97 09 05 51
E-post: ole@oleringdal.no 
Salgssjef: Anne Ringdal Hjelseth
Mobil: 90 84 98 53
E-post: anne@oleringdal.noSalgssjef
 
 
Økonomisjef: Sissel Ringdal
Mobil: 90 67 82 40
E-post: sissel@oleringdal.no
Kundebehandler/bestilling varer: Oddhild Åsen 
Telefon direkte: 70 26 91 01 / 70 26 91 00
E-post: oddhild@oleringdal.no 
Innmelding av slakt: Ragnhild Tryggestad
Telefon direkte: 70 26 91 02 / 70 26 91 00
E-post: ragnhild@oleringdal.no 
Navn
Mobil
E-post
 
Kommentar