VI TRUR PÅ LOKAL PRODUKSJON, LOKAL
MATTRADISJON, VELSMAKANDE OG KORTREIST MAT!
Bestill sauemerker tidlig, få maks rabatt!
Ole Ringdal og OS ID har en samarbeidsavtale som gir produsentene fordeler, blant annet i form av rabatt på øremerker. I tillegg støtter Ole Ringdal kjøp av det elektroniske øremerket Combi E23. Slik får du en svært god pris på norskproduserte øremerker av høy kvalitet. 
Prisoppgang sau og ung sau
Vi har vore i kontakt med fleir butikk-kjeder, som vi har fått bekrefta at dei vil ta inn meir sauekjøtt frå oss.
Dette gjer at vi velger å sette opp prisen på sau og ung sau. 
Ole Ringdal AS heidra tilsette med gullklokke
 21.12.2017: Etter 30 år i bedrifta vart Margreta Janssen og Ingebjørg Kjellstadli Sætren heidra og tildelt gullklokke og Norges Vel`s medalje under juleavslutning ved Ole Ringdal AS tysdag kveld.
 
VELKOMEN TIL RINGDAL
Ole Ringdal AS har ei rekkje gonger markert seg som ein av landets fremste kjøtvareprodusentar. 

Ole Ringdal AS er hjørnesteinsbedrifta på Hellesylt med 50 fast tilsette (80 i haustsesongen). I eige slakteri produserer vi ferske kjøtvarer og spekemat. 

Totalt sel vi ca 3000 tonn varer som blir distribuert over heile landet, men hovedområde for ferske kjøtvarer er Nordfjord og Møre og Romsdal. I løpet av eit år blir det slakta ca. 25000 dyr av storfe, sau/lam, og geit/kje. 

Bedrifta, som i dag er eigd av Kristen Ringdal med familie, har gjennom fleire år tatt ei rekkje medaljar for sine produkt i NM i kjøttvarer.