STORFE
Det er for tida underskudd av storfe i Norge. Ole Ringdal AS ønskjer å bidra til at våre leverandører produserer meir storfeslakt. 

Vi hjelper med livdyrkjøp/salg, returslakt, beitekøyring og konkurransedyktige betingelser.

For spørsmål eller nærmare informasjon, ta gjerne kontakt med 

Ragnhild V. Tryggestad
Telefon direkte: 70 26 91 02
E-post: ragnhild@oleringdal.no