GEIT/KJE
Ole Ringdal AS ønskjer og gi leverandørane våre god service og gode tenester.

Vi hjelper med kjøyring frå fjellbeite, returslakt og returskinn.

Vi er også fleksible og gjer vårt beste for at leverandørane våre får levert slakta
når dei sjølv ønskjer.

For spørsmål eller nærmare informasjon, ta gjerne kontakt med 

Ragnhild V. Tryggestad
Telefon direkte: 70 26 91 02
E-post: ragnhild@oleringdal.no