SAU/LAM
PRISLØYPE 1. HALVÅR AV 2022

Prisløype lam:
Mandag 3. januar (uke 1):
Engrospris opp 2,00 kr/kg

Mandag 31. januar (uke 5):
Engrospris opp 2,00 kr/kg

Mandag 28. februar (uke 9):
Engrospris opp 1,80 kr/kg

Mandag 30. mai (uke 22):
Engrospris opp 4,00 kr/kg

 Samlet gir dette en gjennomsnittlig engrospris for 1.  halvår 2022 
som vil være 2,60 kr/kg høyere enn for 2. halvår 2021.Prisløype sau:
Mandag 3. januar (uke )
Engrospris opp 5,00 kr/kg


LAM:
Vi har mindre fettrekk i fettgruppe 3+
Verdien av dette utgjer kr 3,- pr kg

Mat av norsk sau og lam er ettertrakta i markedet.

Ole Ringdal AS ønskjer å gi leverandørane våre god service og gode tenester.

Vi hjelper med kjøyring frå fjellbeite, returslakt og sauekontrollen.

Vi er også fleksible og gjer vårt beste for at leverandørane våre får levert slakta 
når dei sjølv vil om hausten.

For spørsmål eller nærmare informasjon, ta gjerne kontakt med 

Ragnhild V. Tryggestad
Telefon direkte: 70 26 91 02 / 70 26 91 00
E-post: ragnhild@oleringdal.no