SAU/LAM
Priser frå september 2019

LAM:
Vi har mindre fettrekk i fettgruppe 3+
Verdien av dette utgjer kr 3,- pr kg

Mat av norsk sau og lam er ettertrakta i markedet.

Ole Ringdal AS ønskjer å gi leverandørane våre god service og gode tenester.

Vi hjelper med kjøyring frå fjellbeite, returslakt og sauekontrollen.

Vi er også fleksible og gjer vårt beste for at leverandørane våre får levert slakta 
når dei sjølv vil om hausten.

For spørsmål eller nærmare informasjon, ta gjerne kontakt med 

Ragnhild V. Tryggestad
Telefon direkte: 70 26 91 02
E-post: ragnhild@oleringdal.no