SAU/LAM
PRISLØYPE 2. HALVÅR AV 2022

Prisløype lam:
Mandag 4. juli (uke 27):
Engrospris opp 2,00 kr/kg

Mandag 1. august (uke 31):
Engrospris opp 1,60 kr/kg

Mandag 22. august (uke 34):
Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 29. august (uke 35):
Engrospris ned 1,00 kr/kg

Mandag 5. september (uke 36):
Engrospris ned 1,30 kr/kg

Mandag 12. september (uke 37):
Engrospris ned 0,80 kr/kg

Mandag 19. september (uke 38):
Engrospris ned 0,70 kr/kg

Mandag 26. september (uke 39):
Engrospris ned 0,50 kr/kgPrisløype sau:
Mandag 4. juli (uke 27):
Engrospris opp 2,50 kr/kg

Mandag 5. september (uke 36)
Engrospris ned 3,00 kr/kg

Mandag 10. oktober (uke 41):
Engrospris opp 3,00 kr/kg


LAM:
Vi har mindre fettrekk i fettgruppe 3+
Verdien av dette utgjer kr 3,- pr kg

Mat av norsk sau og lam er ettertrakta i markedet.

Ole Ringdal AS ønskjer å gi leverandørane våre god service og gode tenester.

Vi hjelper med kjøyring frå fjellbeite, returslakt og sauekontrollen.

Vi er også fleksible og gjer vårt beste for at leverandørane våre får levert slakta 
når dei sjølv vil om hausten.

For spørsmål eller nærmare informasjon, ta gjerne kontakt med 

Ragnhild V. Tryggestad
Telefon direkte: 70 26 91 02 / 70 26 91 00
E-post: ragnhild@oleringdal.no