SAU/LAM
PRISLØYPE 2. HALVDEL AV 2021

Prisløype lam:
Mandag 5. juni (uke 27):
Engrospris opp 0,60 kr/kg

Mandag 2. august (uke 31):
Engrospris opp 1,00 kr/kg

Mandag 23. august (uke 34):
Engrospris ned 0,50 kr/kg

Mandag 30. august (uke 35):
Engrospris ned 1,00 kr/kg

Mandag 6. september (uke 36):
Engrospris ned 1,50 kr/kg

Mandag 13. september (uke 37):
Engrospris ned 0,80 kr/kg

Mandag 20. september (uke 38):
Engrospris ned 1,60 kr/kg

Mandag 27. september (uke 39):
Engrospris ned 1,30 kr/kg

Samlet gir dette som tidligere varslet ei gjennomsnitteleg engropris for 2. halvår 2021
på 69,40 pr/kg. Det er 2,50 kr/kg høgare enn i 1. halvår 2021 og 3,00 kr/kg høgare enn i 2 halvår 2020.Prisløype sau:
Mandag 6 september (uke 36)
Engrospris ned 3,00 kr/kg

Mandag 11. oktober (uke 41)
Engrospris opp 3,00 pr/kg

LAM:
Vi har mindre fettrekk i fettgruppe 3+
Verdien av dette utgjer kr 3,- pr kg

Mat av norsk sau og lam er ettertrakta i markedet.

Ole Ringdal AS ønskjer å gi leverandørane våre god service og gode tenester.

Vi hjelper med kjøyring frå fjellbeite, returslakt og sauekontrollen.

Vi er også fleksible og gjer vårt beste for at leverandørane våre får levert slakta 
når dei sjølv vil om hausten.

For spørsmål eller nærmare informasjon, ta gjerne kontakt med 

Ragnhild V. Tryggestad
Telefon direkte: 70 26 91 02 / 70 26 91 00
E-post: ragnhild@oleringdal.no