Innmelding av slaktedyr
Hugs innmeldingsfrist onsdag før kl 12.00 for levering veka etter.

Er du ikkje heime når vi kjem og skal hente dyr, er det viktig at du fyller ut egenerklæringa. For dyr med avvik er det viktig at du melde frå om dette ved innmelding til slakt.

Hugs at ingen dyr kan slaktast før eventuell tilbakeholdelsesfrist for medisinbruk er utløpt.

Nedenfor finner du skjema som skal fylles ut når du ikkje er heime ved henting av dyr.
- Egenerklæring for dyr
- Returslakt

Viktig å hugse når slakt skal i retur:
- Melde ifrå om kor mange slakt du ønskjer i retur ved innmelding av slakt.
- Hugs å merke dei dyra de skal ha i retur med grønne merker.
- Hugs også å sende med sjåføren ferdig utfylt returskjema.

Returskjema for skinn finn du ved å trykke her
Returskjema for slakt finn du ved å trykke her 

For spørsmål eller nærmare informasjon, ta gjerne kontakt med 

Ragnhild V. Tryggestad
Telefon direkte: 70 26 91 02
E-post: ragnhild@oleringdal.no